Sort by:

Uffici Mascalucia

Cod. 96   Mascalucia (CT)
 • Area15 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0
 • Area30 mq.
 • Vani 1
 • Servizi 1
 • Garage 0

4 vani con garage San Gregorio

Cod. 08   San Gregorio Di Catania (CT)
 • Area100 mq.
 • Vani 4
 • Servizi 1
 • Garage 0

Bottega commerciale San Gregorio

Cod. 50   San Gregorio Di Catania (CT)
 • Area93 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Terreno San Gregorio

Cod. 05   San Gregorio Di Catania (CT)
 • Area1400 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Deposito San Giovanni la Punta

Cod. 28   San Giovanni La Punta (CT)
 • Area180 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Terreno San Giovanni la punta

Cod. 42   San Giovanni La Punta (CT)
 • Area850 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Garage San Gregorio

Cod. 34   San Gregorio Di Catania (CT)
 • Area25 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Garage Ficarazzi

Cod. 19   Aci Castello (CT)
 • Area33 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0
 • Area128 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0
 • Area20 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0
 • Area100 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Rustico Nicolosi

Cod. 32   Nicolosi (CT)
 • Area70 mq.
 • Vani 0
 • Servizi 0
 • Garage 0

Mansarda San Gregorio

Cod. 46   San Gregorio Di Catania (CT)
 • Area60 mq.
 • Vani 2
 • Servizi 1
 • Garage 0
 • Area75 mq.
 • Vani 3
 • Servizi 1
 • Garage 0